Bedrijfshuisvesting  Locatieonderzoek  Bedrijfsverplaatsing  Vastgoedmanagement  Taxaties  Woningen
 
strategisch voortraject
tactisch traject
operationeel traject
toegevoegde waarde
 
home
contact
links
taal

Bedrijfsverplaatsing

Verhuisplannen? Wij kunnen uw taken geheel of gedeeltijk uit handen nemen. U neemt zelf de beslissingen, op basis van uw eigen inbreng en onze adviezen. Wij treden op als aanspreekpunt, de specialist om u mogelijk tijd en geld te besparen. De praktijk heeft uitgewezen dat de kosten voor het inschakelen van een specialist over het algemeen terugverdiend worden door de kostenbesparende adviezen.

Strategisch voortraject

Bij het herhuisvesten van bedrijven is het strategische voortraject het belangrijkste stadium in het gehele proces. Het strategisch voortraject bestaat in hoofdlijnen uit:

  • het inventariseren van de huisvestingsbehoefte, nu en op termijn, en alternatieven aandragen;
  • het inventariseren, begeleiden en af-/onderhandelen inzake de huidige huisvesting;
  • het signaleren van knelpunten en creatieve oplossingen aandragen;
  • het uitvoeren van een locatieonderzoek binnen het programma van eisen.

Tactische deel

Vervolgens gaat dit traject over in het tactische deel, waaronder:

  • het inventariseren van geschikte locaties en het maken van een keuze hierin;
  • het onderhandelen over - en opmaken van contracten met betrekking tot de gekozen locatie;
  • het inventariseren en onderhandelen inzake toeleveranciers van benodigde zaken met
  • betrekking tot bijvoorbeeld inrichting en infrastructuur van de gekozen locatie;
  • het marketingbeleid ten aanzien van het kenbaar maken van de nieuwe locatie aan relaties.

Operationele deel

Na het strategische traject en het tactische deel volgt het operationele deel; de controle en mogelijke bijsturing op de uitvoering. Na het operationele deel is de herhuisvesting in feite afgerond en kunt u zich weer volledig met uw core-business bezighouden.

Indien zich dan onverhoopt toch nog zaken aandienen uit het reeds afgeronde huisvestingstraject, worden deze ook ná onze opdracht, meestal als een stuk service, door ons afgewikkeld.

Bovenstaande zaken zijn de hoofdlijnen van onze werkzaamheden bij bedrijfsverplaatsing, waarbij ieder onderdeel uitgesplitst kan worden en ook uitsluitend op partiele zaken door ons uitgevoerd kan worden.

Toegevoegde waarde

Desgewenst bieden wij de mogelijkheden tot het voeren van het vastgoedmanagement met betrekking tot bijvoorbeeld gebouwen of geleverde diensten.

Doordat wij kennis hebben van, en ons ook begeven op, het gebied van zowel bedrijfsmakelaardij als locatieonderzoek en taxaties, kunnen wij een toegevoegde waarde leveren.

WIJ DENKEN MET U MEE !

Wij kunnen of weten niet alles

Wij hebben een stelregel  ‘Je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden’. Dit is tevens onze kracht binnen de bedrijfsverplaatsing. Indien nodig hebben of halen wij op onderdelen gespecialiseerde vakkundige partijen binnen ons relatiebestand. Wij blijven echter altijd het aanspreekpunt.